Începuturile Seminarului Liceal Romano – Catolic

 „Gróf Majláth Gusztáv Károly”

 (1990-2000)

 

             

            După evenimentele din decembrie 1989 în învătământul din țara noastră s-au produs multe transformări. Astfel în primăvara anului 1990 a fost recunoscută, mai apoi și ulterior diploma de absolvire a fostei școli de cantori din Alba-Iulia. Tot atunci s-a procedat și la schimbarea denumirii vechi în Seminar Liceal Romano-Catolic. Odată cu noua titulatură școala noastră a fost recunoscută oficial ca instituție de stat aparținând Ministerului Educației Nationale, cea care asigură salariile profesorilor și angajaților școlii noastre. Din toamna anului 1998 tot ministerul plătește și cheltuielile administrative (lumină, gaz, apă), elevii instituției noastre plătind cheltuielile pentru internat. O problemă actuală o reprezintă bugetul școlii, care încă nu este rezolvată, elevii plătind suma pentru internat la biroul administrativ al Teologiei Romano-Catolice aflată în vecinătatea școlii noastre. În această sumă este inclusă și masa lor zilnică.

Liceul nostru este și dorește să fie în continuare o instituție reprezentativă a celor patru dioceze transilvane, o instituție unde sunt așteptați în primul rând aceia care simt o chemare și doresc să devină preoți, dar și acei tineri care doresc să obțină o educație religioasă. În general la începutul clasei a IX-a aproximativ 9-10 elevi din 25-30 își doresc să devină preoți. Din păcate în școala noastră se simte un interes mai scăzut pentru această vocație.

Posturile de director, pedagog și îndrumător spiritual sunt ocupate de profesori-preoți, celelalte materii laice sunt predate de către profesori calificați în domeniile respective.

Trebuie să subliniem faptul că după 1990 fiecare dioceză și-a construit propriul seminar liceal, astfel că elevii din zonele respective se orientează cu precădere către acele școli mai apropiate.

În august 1995 a fost finalizată noua clădire a școlii noastre. Lucrările au fost executate sub conducerea vicerectorilor Dr. Ágoston Ferenc și Szász János. Noua clădire cuprinde o sală de sport parchetată, cinci săli de clasă, o sală de bibliotecă, 18 dormitoare, 4 băi dotate fiecare cu câte zece dușuri, un apartament pentru pedagog precum și o cancelarie. Lucrările pentru construcția acestei clădiri au fost demarate încă din timpul arhiepiscopului Bálint Lajos și a fost sfințită în anul 1995 cu ocazia zilei Sf. Mihail de către arhiepiscopul dr. Jakubinyi György. Cu acest prilej episcopul de Oradea, Tempfli József a ținut un discurs în care a comparat munca dintr-o școală cu aceea făcută de albinele dintr-un stup. Tot atunci s-a înființat și corul școlii sub îndrumarea profesorului dirijor Fodor László.

La sfințirea noii școli au participat și episcopii diocezelor din Transilvania precum și reprezentanți ai acestora.

Din vara anului 1999 școala noastră dispune și de o sală de muzică cu 12 sintetizatoare cu căști. Aici elevii care doresc să devină cantori au prilejul să exerseze.

Din anul 1994 apare semestrial și revista școlii „Scânteia”, revistă redactată de elevi în care ei împreună cu profesorii școlii publică anumite articole. Revista este redactată de elevi în redacția școlii, redacție dotată la început cu un computer PC 486 care ulterior a fost reînnoit cu un nou PC 686. În afară de acest computer școala noastră mai dispune și de alte computere mai puțin performante cu ajutorul cărora elevii pot pătrunde în lumea informaticii.

Biblioteca aflată la parterul clădirii cuprinde aproximativ 10.000 volume, cele mai multe moștenite de la fosta școală de cantori, restul fiind cumpărate în urma donației de 5000 de guldeni din partea fundației Communicantes din Olanda și din partea altor donatori binevoitori.

Începând cu anul școlar 1995\96 învățământul decurge în patru clase(IX, X XI, XII) cu un număr aproximativ de o sută de elevi și 15 profesori. Profilul școlii este cel de „seminar liceal” ceea ce înseamnă profil filologic completat cu două ore de religie săptămânal ceea ce cuprinde religie fundamentală, liturgică, istoria bisericii și morală, ore predate cu ajutorul manualelor folosite de piariștii din Ungaria.

După noua lege a învățământului, începând din anul 1999 religia este considerată obiect de alegere pentru bacalaureat, însă ea în școala noastră este obligatorie pentru elevi.

Odată cu inaugurarea noii clădiri, școala noastră a primit și un nou nume: Seminar Liceal Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”. În anul 1997 a fost finalizată și clădirea nr. 2, clădire care adăpostește locuințele profesorilor seminarului. Tot în acest an a fost sfințită și noua capelă (clădirea nr. 3) în care elevii noștri participă zilnic la sfânta liturghie. Această clădire este folosită și cu alte ocazii. Capela poartă hramul Sfântului Carol de Borromeo care este și patronul spiritual al ei.

Din viața culturală a școlii amintim sărbătoarea de Moș Nicolae. În această zi încă de dimineață elevii clasei a XII-a lipesc pe pereți poze cu texte comice, iar dupămasă tot ei organizează un spectacol cu scenete comice din viața școlii. De sărbătoarea fărșangului, tot clasa a XII-a este cea care organizează un spectacol de cabaret la care sunt invitați profesorii, părinții veniți pentru ședința anuală precum și alți invitați. Acest spectacol se repetă și după masa pentru elevi și pentru maghiarii din Alba – Iulia. La aceste reprezentații participă de obicei și arhiepiscopul. De ziua națională a României, de 1 decembrie, elevii clasei a X-a organizează concursul de cultură general㠄Cine, ce știe?” la care fiecare clasă își trimite participanții.

            Din 1997 anual școala noastră organizează întruniri corale unde sunt invitate corurile altor școli eclesiastice fără a se ține cont de apartenența religioasă. Corul nostru, dirijat de profesorul Fodor László, a participat la turnee atât în Ardeal cât și peste hotare. Astfel în aprilie 1997 în urma unui turneu în Lorena, corul nostru a cântat și în Parlamentul Europei din Strasbourg. În data de 15 martie 1998 în urma invitației comunității maghiarilor din Viena, corul nostru a ținut câteva concerte în mai multe biserici din capitala Austriei. Cu ocazia Sfintelor Paști din anul 1999 școala noatră a organizat un pelerinaj la Lourdes unde s-a vizitat și regiunea. Începând din anul 1998 școala noastră comemorează revoluția de la 1848, ocazie cu care elevii și profesorii alcătuiesc un program artistic specific acestei zile. Anual școala noastră organizează de Rusalii un pelerinaj la Șumuleu – Ciuc, unde este dus și drapelul școlii.

Dotarea școlii care este destul de precară cuprinde: câteva hărți de geografie, patru diascopuri, un epidiascop, un pick-up funcționabil, două televizoare color, un video magnetofon, 30 de computere nefuncționabile, un copiator Xerox și o videotecă care cuprinde aproximativ 200 casete cu conținut religios și cultural.

Din 1996 elevii noștri susțin examenul de bacalaureat la colegiul „Bethlen Gábor” din Aiud cu rezultate destul de bune. O parte a absolvenților studiază în continuare la Teologia Romano-Catolică aflată în vecinătatea liceului nostru, alții își încearcă norocul la facultățile de stat. Termeni de comparație încă nu există, avem însă un exemplu, generația anului 1996, cu o singură excepție, toți absolvenții studiază la diferite facultăți sau instituții de învățământ superior.

Recunoașterea și validarea diplomelor de bacalaureat a condus la o orientare mai mare a absolvenților către facultățile laice decât către teologie, asta datorită poate și dificultăților la care sunt supuși cei ce urmează acest drum.

Școala noastră așteaptă în continuare pe toți acei elevi care au terminat clasa a VIII-a și care simt o chemare pentru preoție. Sperăm ca și în viitor să avem parte de elevi și de profesori buni pentru că ei sunt garanția viitorului. Avem speranța că odată și odată va reporni viața în fostul gimnaziu Mailath. În ciuda toturor dificultăților (distanță, dificultăți materiale) există semnale că alți și alți elevi vor veni în instituția noastră. Așadar există speranță pentru noul mileniu!

                    

                                                                Text scris de

                                                                    Pr. prof. Baróti László – director în perioada 1997–2006

Traducere de prof. Katona Ferenc

           

 

            Începând cu anul școlar 2007/8 unitatea noastră școlară a preluat grădinița Caritasului de Alba Iulia, cu un efectiv de 17 copii, care momentan numără 52 de preșcolari, care frecventează regulat grădinița transformată din anul 2008 în grădiniță cu program prelungit.

            În toamna anului școlar 2008/2009 am înființat nivelul primar și gimnazial în cadrul Liceului GMGK preluând secția maghiară de la Școala General㠄Vasile Goldiș”, având atunci un efectiv de 37 de elevi, care numără momentan 54 de elevi de clasa I-VIII, urmându-și cursurile în clădirea arhiepiscopiei romano-catolice renovată și reabilitat㠖 „Fogarassy”.

            ...Astfel s-a rotunjit unitatea noastră școlară, care se compune din nivelele: preșcolar + elementar + gimnazial + liceal 8vocațional teologic), totodat㠖 în loc de 14 profesori – numărând momentan 23 de cadre didactice.

            Alba Iulia, la 21 octombrie 2010

 

                                                                                              Prof. dr. Gál László

                                                                                                       director