Korszerű óvoda várja a gyerekeket

a G.M.G.K Római Katolikus Teológiai Líceumban

 

 

 

        Ottjártunkkor az egyik csoport tagjai a középső szobában éppen táncot lejtettek, a közép csoportosok bábszínházat játszottak vagy rajzoltak, a nagyok a játékokat vették elő, majd Fari óvónő vezetésével a nagyenyedi Eminescu ünnepségre készülődtek, ahol magyarul mondják majd el a verseket. Éppen akkor érkezett Gudor Botond magyarigeni református tiszteletes, aki reggelente csaknem teljes családját beszállítja Gyulafehérvárra, többek között óvodáskorú gyerekeit is beviszi az óvodába.

       A körülmények tehát gyökeresen megváltoztak az elmúlt félévben. A legfontosabb, hogy az egykori szerény létszámú óvoda ma már 31 óvodással büszkélkedhet. Ezért köszönet illeti az ott oktató óvónőket, hiszen többek között felkeresték az éppen Gyulafehérvárra és környékére költözött magyar családokat és meggyőzték őket, valamint újságokban is hirdették az új óvoda beindulását. Ma már a legtöbb szülő ragaszkodik az óvodához, sőt vannak köztük olyan román anyanyelvű gyerekek is, akik egy fél év után már jól beszélnek magyarul

Családias hangulat, kellemes zene várja az apróságokat az óvodában

       Mindkét óvónő, a fiatal Comaneci Tímea, aki közben egyetemi tanulmányokat is folytat és a tapasztalt Fari P. Ilona elmondta: nem ragaszkodnak a vasfegyelemhez, és ez az oka annak, hogy jól érzik magukat a gyerekek. Céljuk a helyes viselkedési formák begyakorlása. Azt is elmondták, hogy sok tehetséges gyermek jár az óvodába, akik kitűnően beszélik anyanyelvüket. Kialakult egy szülői közösség is, úgyhogy egy kisszigetlétrejöttének lehetünk tanúi a szétszórtan élő szórványbanmesélték az óvónők.

       Gál László igazgató, aki gyakran meglátogatja az óvodát, sokat tett a jobb körülmények megteremtéséért. Véleménye szerint nem véletlenül kapta meg olyan gyorsan az óvoda a működési engedélyt, és nemcsak az épület és a berendezés jobb jelenleg, hanem a két óvónő is színvonalas didaktikai munkát végez. Ősztől a tervek szerint már hosszabbított programmal, napközis jelleggel fognak működni. Céljuk egy első osztály beindítása, amire alapozni lehet majd a jövőben.Úgy látomösszegezte az igazgató –, hogy a magyar ajkú tanulók sorsa, jövője biztosítva van.

Szabadság 2008 jan. 23 - Bakó Béla Botond