REGULAMENT

DE

ORDINE

INTERIOARĂ

 

 

 

 

GRĂDINIȚA DE COPII

AL LICEULUI TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

„GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”

 

 

ALBA IULIA

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

CUPRINSUL

REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ

 

 

I. Regulile generale ale funcționării grădiniței de copiii

1.   Sediul grădiniței, statutul, activitatea de bază

2.   Finanțarea instituției

 

II.    Ordinea de funcționare a grădiniței

1.      Ordinea recepționării copiilor

2.      Conținutul programei pedagogice a grădiniței

3.      Regulile privind motivarea absenței copiilor

4.      Contribuția părintească

5.      Ordinea de intrare și cea interioară pentru acele persoane care nu au relație juridică cu grădinița

6.      Păstrarea bazei de date în institut

 

III.   Structura conducerii grădiniței

1.      Conducătorul instituției

2.      Locțiitorul conducătorului instituției

3.      Ordinea de suplinire a conducătorilor

4.      Consiliul educativ

5.      Colectivul de specialitate (educatoarele)

6.      Sarcinile responsabilului însărcinat cu ocrotirea copilului și tineretului

 

IV. Ordinea reviziei interioare a muncii de educație

 

V. Regulile și prescripții de ocrotire a sănătății în grădiniță

 

VI. Prescripții de ocrotire a instituției; Prevenirea accidentelor

1. Reguli referitoare la cazurile accidentării copiilor

2. Datoriile în caz de alarmă de bombă

 

VII. Relațiile cu părinții, drepturile organizației de părinți

 

VIII. Îngrijirea tradițiilor grădiniței

 

IX. Relația grădiniței cu mediul social

 

X. Clauză finală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                   REGULI GENERALE DE FUNCȚIONARE

A GRĂDINIȚEI DE COPII

 

 

      1.   Denumirea și sediul grădiniței, statutul, activitatea de bază:

 

GRĂDINIȚA DE COPII

AL LICEULUI TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

„GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”

*

ALBA IULIA

Str. Ferdinand I., nr. 38.

 

Fondatorul grădiniței:

GRĂDINIȚA DE COPII al Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” a fost înființat㠖 ca structură a unității școlare amintite – la începutul anului școlar 2007-2008 prin aprobarea de către Inspectoratul Școlar Județean Alba a cererii înaintate în acest sens de direcțiunea liceului: Nr. 6590 / 24 august 2007

 

Susținător:

GRĂDINIȚA DE COPII al Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” este o unitate preșcolară inclusă în bugetul liceului, făcând parte din structura acestuia.

 

 

Tipul instituției: instituție de învățământ bugetar de stat

- GRĂDINIȚA DE COPII (cu program normal)     

 

Situația juridică a instituției:

-          personalitate juridică făcând parte din structura Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, cu organ bugetar parte a liceului;

 

Ø  Grădinița de copii funcționează ca parte structurală a liceului teologic romano-catolic, cu respectarea autorității profesionale a educatoarelor unității. În legătură cu organizarea și funcționarea sa poate să aibă propuneri, iar pe baza acestora deciziile sunt luate – în comun acord – de direcțiunea liceului.

Ø  Una dintre educatoare face parte din Consiliul de Administrație al liceului, participând în pregătirea, punerea în aplicare și controlul deciziilor referitoare la funcționarea optimă a grădiniței – conform normelor legale în vigoare. Ea este numită membră CA de către directorul unității de învățământ.

Ø  Numărul grupelor grădiniței de copii: 2 grupe – conform efectivului actual. Numărul de grupe se poate schimba pe parcurs odată cu schimbarea efectivului.

Ø  Efectivul unei grupe: minim 11 – maxim 20 de copii.

Ø  Numărul cadrelor didactice preșcolare al grădiniței: 2 educatoare.

Ø  Curățenia și buna funcționare a grădiniței se asigură de personalul liceului, respectiv de  îngrijitoarea și muncitorul de întreținere.

Ø  Bugetul grădiniței face parte integrantă a bugetului liceului.

Ø  Baza de date a personalului se utilizează conform reglementărilor legale în vigoare.

 

 

Activitatea de bază a instituției

 

      Educație de grădiniță, educarea preșcolarilor (de la vârsta de 3 ani), dezvoltarea personalității lor.

      Activitatea de bază are ca spațiu de desfășurare 2 săli de grupe,  1 sală de joacă și sport, 2 toalete cu posibilități de spălare, 1 vestiar, 1 magazie pentru depozitarea materialelor didactice, 1 antreu. Curtea de cca. 600 m2 este amenajată ca teren de joacă și grădină în scopuri didactice.

      Imobilul grădiniței este proprietate privată, aparținând Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia, cu care Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” a încheiat un act de comodat pe termen lung – fără obligația de plata chiriei.

 

 

2.   Finanțarea instituției

 

Susținerea materială și controlul instituției este asigurată din bugetul de stat și local prin biroul administrativ al Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”. Sarcinile financiare, administrative, economice, prestative sunt coordonate de persoana juridică și financiară a liceului.

 

 

 

II.         ORDINEA DE FUNCȚIONARE A GRĂDINIȚEI

 

Ordinea anului educațional și programele aferente sunt hotărâte de consiliul de educație (luând în considerare opinia comunității părintești), și sunt fixate în planul de activități.

Anul educațional se conformează anului școlar hotărât de MECT.

Ø  Despre perioada estivală când grădinița este închisă părinții sunt înștiințați din timp – în cursul lunii aprilie. În ordinea anului educațional se includ: data exactă  a zilelor în care nu se țin activități, utilizarea acestor zile, zilele comemorative și de sărbători (bisericești, naționale sau de grădiniță), datele consfătuirilor consiliului educativ (cercuri pedagogice și metodice).

Ø   În acele cazuri în care se țin zile lucrătoare fără activități didactico-educative – părinții trebuie să fie înștiințați cu cel puțin trei zile înainte, în caz contrar trebuie asigurată supravegherea copiilor pe care părinții nu-le pot îngriji în acea zi.

Ø  Programul zilei în grădiniță trebuie astfel alcătuit, încât părinții să aibă posibilitatea de a aduce și de a lua acasă copii lor – conform orarului stabilit – fără a perturba activitatea desfășurată în grădiniță.

 

ORAR: de la 08.00 - până la 12.00

 

Ordinea de activitate a copiilor trebuie fixat în registrul de grupe.

 

Ordinea de activitate a angajaților grădiniței:

Ø  Educatoarele grupelor trebuie să fie la locul de muncă la ora 7.45 pentru a putea primii copii.

Ø  În timpul orelor de curs educatoarele nu au voie să părăsească incinta grădiniței – numai în cazuri bine întemeiate, și cu acordul conducerii.

Ø  Copiii nu se pot lăsa nici o clipă fără supraveghere.

Ø  Personalul grădiniței este obligat să păstreze curățenia și integritatea și funcționalitatea bunurilor materiale din dotare.

Ø  Personalul grădiniței trebuie să fie atent la sănătatea spiritualo-corporală a copiilor.

Ø  În interesul desfășurării unei munci educative conștiincioase trebuie avut în vedere următoarele:

                 ·  participarea la cercurile metodice,

                 · pregătire sistematică la activități plănuind pe baza

                    programei educaționale activitățile cotidiene,

                 · să se străduiască la realizarea obiectivelor, sarcinilor și

                    prescripțiilor incluse în descrierea fișei postului.

 

 

1. Ordinea de primire a copiilor

 

Educația de grădiniț㠖 necesară educării adecvate a copiilor – se realizează în cadrul activităților bazate pe joacă, incluzând totalitatea aspectelor vieții din grădiniță.

Ø  Activitatea educativă se poate prelungi cu acordul consiliului de educație.

 

Înscrierea în grădiniță se desfășoară în perioada hotărâtă de conducere, și se referă la copii care au împlinit vârsta de 3 ani.

Copilul acceptat de grădiniță va fi luat în evidență.

Despre distribuirea copiilor în grupe decide conducătorul grădiniței cu luarea în considerație opinia părinților și a educatoarelor.

Munca educativo-didactică în grădiniță se desfășoară conform programei pedagogice.

 

 

2. Programa pedagogică a grădiniței conține:

 

Ø  Principiile fundamentale și obiectivele educației din grădiniță,

Ø  acele sarcini educative, care asigură dezvoltarea copiilor, pregătirea lor pentru viața comunitară, acceptarea celor care sunt într-o stare socială mai dezavantajată,

Ø  activitatea pedagogică legată de ocrotirea copiilor și a tineretului,

Ø  sistemul de control și evaluare și de asigurare a calității muncii educative desfășurate în grădiniță, obiectivele asigurării calității educative, ritmicitatea introducerii acestora,

Ø  lista instrumentelor și materialelor didactice, care înlesnesc desfășurarea muncii didactico-educative și a programei educative.

 

 

 

 

Înștiințare despre programa pedagogică

 

Ø  Directoarea grădiniței și educatoarele grupelor sunt obligate să înștiințeze părinții despre programa educativă (în cadrul ședințelor de părinți, și al orarului de audiențe)

Ø  Programa educativă locală și ordinea interioară trebuiesc afișate la un loc accesibil, la văzul tuturor, dând posibilitatea luării lor la cunoștință de către părinți.

 

 

3. Regulile referitoare la absența copiilor

 

Ø  Absentarea copiilor trebuie anunțată de către părinți (chiar prin telefon).

Ø  În caz de boală trebuie să aducă adeverință medicală, numai în acest caz poate frecventa din nou grădinița.

 

 

4. Contribuție părintească

 

Ø  Părinții asigură materialele necesare bunei desfășurări a activităților didactice (caiete de desen, caiete, creioane, creioane colorate, plastilină, pastă de lipit, hârtie colorată etc.). Acestea sunt hotărâte cu ocazia primei ședințe cu părinții.

 

 

5.      Ordinea de intrare și cea interioară pentru acele persoane care nu au relație juridică cu grădinița

 

Ø  Părintele îl poate însoți oricând copilul în sala grupei.

Ø  Personalul grădiniței nu-și pot lăsa în grija persoanelor străine copilul, numai dacă părintele în prealabil – sau prin telefon – anunță faptul, că altcineva va veni după copil.

Ø  Vizitarea grupelor din grădiniță și a activităților pentru persoanele exterioare instituției se aprobă de către conducătorul unității.

Ø  Este interzisă orice activitate cu caracter comercial în incinta și pe teritoriul grădiniței din partea personalului grădiniței, agenților comerciali și de oameni de afaceri, sau din partea altor persoane.

Ø  Ușa de intrare a grădiniței se ține încontinuu deschisă în perioada de dimineaț㠖 cu prilejul sosirii copiilor, și la prânz, când copii sunt luați de părinți, sau de cei împuterniciți de ei  acasă. In timpul zilei – în afara perioadelor susmenționate – poarta de intrare se ține închisă, pentru a împiedica intrarea persoanelor străine, nedorite în unitatea de învățământ.

Ø  Instituția noastră nu desfășoară activitate de reclamă. În anticamera de la intrare se afișează numai un material informativ – pentru părinți. De acesta răspunde educatoarea membră CA.

Ø  În instituția noastră didactico-educativă respectăm libertatea religioasă și de conștiință a elevilor, părinților și angajaților.

 

 

6. Păstrarea bazei de date în institut

 

Ø  Educatoarele și personalul auxiliar implicat direct în procesul didactico-educativ sunt obligați a păstra discreție asupra datelor, faptelor, informațiilor în legătură cu copii și familiile acestora, despre care au fost înștiințați cu prilejul exercitării vocației lor. Această obligativitate rămâne valabilă pentru termen nelimitat. În această obligativitate de discreție nu se încadrează consfătuirile ținute la nivelul Consiliului Educativ al unității de învățământ, și dialogurile inter-personale purtate de membrii consiliului educativ în interesul copiilor.

Ø  Datele personale ale copiilor se pot elibera numai în scopuri pedagogice, ale ocrotirii copilului și tineretului, respectiv din motive sanitare.

Ø  Conducătorul unității are datoria de a înștiința Serviciul de Ocrotire al Minorilor în cazuri când preșcolarii au ajuns, sau pot ajunge în situații periculoase. În aceste cazuri nu este necesară consimțământul părinților.

Ø  Datele personale ale angajaților se pot elibera numai în legătură cu sarcinile lor de activitate, în cazuri care privesc îndeplinirea drepturile și obligațiile cetățenești, în scopuri siguranței de stat – într-o adecvată măsură și strict legată de obiective.

Ø  La nevoie, conform celor de mai sus, transmiterea datelor se face de către conducătorul unității, iar în cazul împiedicării acestuia – de persoana împuternicită de conducător.

 

 

 

 

III.       STRUCTURA CONDUCERII GRĂDINIȚEI

 

Grădinița este parte integrantă a structurii Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, deci conducătorul ei este directorul liceului.

Directorul numește una dintre educatoare – de preferință aceea care stăpânește o vastă experiență și grad didactic I sau II în învățământ – în Consiliul de Administrație al unității de  învățământ, dânsa fiind și responsabilă de desfășurarea în optime condiții a activităților didactico-educative din grădiniță.

              

1. Conducătorul instituției

 

Ø  La cârma instituției stă directorul Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”.

Ø  Aparține razei sale de atribuții:

● asigurarea condițiilor personale și materiale necesare desfășurării activității

instituției – pe baza bugetului aprobat;

● funcționarea sistemului de control, de evaluare și de asigurare a calității

din institut;

● asigurarea prestației pedagogice.

Ø  Educatoarea responsabil㠖 răspunde:

         pentru organizarea și realizarea sarcinilor de ocrotire a copilului și tineretului;

         împreună cu cealaltă educatoare răspund pentru prevenirea accidentelor,

         pentru             integritatea corporală a copiilor și pentru organizarea periodică a

         consultațiilor medicale.

 

2. Datoriile educatoarelor la nivel de grădiniță:

 

Ø  reprezentarea grădiniței;

Ø  conducerea activităților didactico-educative la nivelul grupelor conduse;

Ø  pregătirea propunerilor aparținând competenței consiliului de educație, organizarea realizării pricepute a deciziilor, controlul rezultatelor;

Ø  îndrumarea (de către cea cu mai vastă experiență a) cadrului didactic cu mai puțină experiență (dacă este cazul) și inspectarea reciprocă a activității pedagogice;

Ø  organizarea demnă a serbărilor naționale, religioase și cele de grădiniță;

Ø  respectarea normelor juridice, și a ordonanțelor în vigoare;

Ø  ținerea legăturii și activitate de coordonare:

·         cu direcțiunea liceului

·         cu Inspectoratul Școlar

·         cu Expertul Educațional

·         cu Biserica

·         cu Casa Corpului Didactic

·         cu sprijinitori

·         cu instituțiile de cultură

·         cu grădinițele înfrățite interne și externe.

Ø  transmiterea de informații către organele superioare.

 

 

3. Ordinea de suplinire

 

Ø  În perioadele de deschidere a grădiniței educatoarea șefă se află în instituție.

Ø  În perioada de închidere a grădiniței – o dată pe săptămână, conform unui orar prestabilit – trebuie ținut serviciu de gardă.

Ø  Când educatoarea șefă nu se află la locul de munc㠖 fiind în concediu, caz de boală sau din alt motiv – sarcinile de conducere sunt îndeplinite de locțiitor.

Ø  În acele cazuri când educatoarea șefă și locțiitorul conducătorului grădiniței concomitent nu sunt prezenți în instituție, conducerea este preluată de persoana desemnată de conducătorul instituției, care răspunde de funcționarea în siguranță a grădiniței. Responsabilitatea, competența sa se extinde asupra cazurilor care necesită decizii de moment legate de funcționarea grădiniței și de siguranța copiilor.

Ø  Cu ocazia lipsei îndelungate a uneia dintre educatoare, suplinirea se rezolvă din dispoziția direcțiunii.

 

4. Consiliul Educativ

 

Ø  Consiliul Educativ este principalul organ de consfătuire și de decizie a instituției în problemele didactice și educative.

Ø  Pe toată perioada de deschidere a grădiniței, în toate grupele de preșcolari activitatea didactico-educativă este asigurată de educatoare.

Ø  Durata timpului de muncă și numărul obligatoriu de ore sunt reglementate de documentele juridice aferente în vigoare.

Ø  Îndatoririlor provenite din munca de educatoare va face față pe baza documentelor fundamentale și ale ordinii de muncă aprobate (proiectările anuale și semestriale), care stabilesc cadrul organizatoric și conținuturile didactico-educative ale activităților.

Ø  Munca sa o desfășoară sine-stătătoare și cu simțul răspunderii.

Ø  Respectă normele eticii de pedagog, respectiv ale disciplinei de muncă și colaborării comunitare.

Ø  Are obligația de a păstra secretul profesional referitor la funcționarea grădiniței, la munca și membrii consiliului de educație, respectiv la circumstanțele familiale și de sănătate ale copiilor.

Ø  Este obligația educatoarei să fie atentă la dezvoltarea copiilor dați în grija ei, și să informeze părinții despre cele constatate.

Ø  Este dreptul educatoarei să aleagă metodele educative și instrumentele didactice adecvate activităților, să aibă acces la cunoștințele necesare muncii sale, să participe la cursuri de perfecționare. Participarea la acestea din urmă se realizează conform programei de perfecționare a instituției.

Ø  Părinților îi face cunoscut – cu ocazia ședințelor de părinți – cele formulate în programa locală de educație, cele referitoare la sarcinile grupului, și notează opiniile părinților.

Ø  În cadrul activității sale didactico-educative are grijă de integritatea corporală a copiilor, de ocrotirea morală și de dezvoltarea personalității lor, respectiv – transmite cunoștințele în mod obiectiv și polivalent.

Ø  În problemele didactico-educative și cele referitoare la funcționarea grădiniței, respectiv în cazurile menționate de legi și ordonanțe Consiliul Educativ al instituției are drept decizional; în celelalte cazuri are numai drept de referință și de propunere.

Ø  Aparține cadrului de drept decizional al Consiliului Educativ:

·   aprobarea programei pedagogice și modificărilor acesteia,

·   întocmirea proiectelor anuale și semestriale,

·   adoptarea ordinii interioare,

·   adoptarea analizelor, evaluărilor, dărilor de seamă despre activitatea desfășurată în instituție.

 

5. Colectivul de specialitate (educatoarele)

 

Ø  Colectivitatea de muncă ajut㠖 în problemele de specialitate și metodice – planificarea, organizarea și controlul muncii didactico-educative desfășurate în grădiniță.

Ø  Organizarea de reprezentări în grădiniță.

Ø  Participare la activitățile de planificare, de analiză și de evaluare incluse în programa colectivității de muncă.

Ø  Ajutarea, realizarea și evaluarea cercetărilor și experimentelor.

Ø  Autoperfecționarea și perfecționarea membrilor colectivității.

 

 

6. Sarcinile responsabilului însărcinat cu ocrotirea copilului și tineretului

 

Ø  Ajută educatoarele în munca de ocrotire a copilului și tineretului;

Ø  vizitarea familiilor copiilor periclitați, fapt reieșit ca urmare a dialogului purtat cu educatoarele și cu părinții, în vederea descoperirii cauzelor;

Ø  în cazul maltratării copiilor (de către părinți), sau în acele cazuri periculoase, care nu se pot rezolva cu metodele pedagogice la îndemână, are obligația să anunțe Serviciul de Ocrotire al Minorilor;

Ø  la solicitarea Serviciului de Ocrotire al Minorilor participă la discutarea cazului;

Ø  în cazul periclitării materiale a copiilor inițiază demararea unui sprijin sistematic sau extraordinar din partea susținătorului – în privința ocrotirii minorilor;

Ø  la văzul tuturor părinților afișează lista principalelor instituții prestatoare în domeniul ocrotirii minorilor – adresele și numerele de telefon ale serviciului de expertiză educativă, respectiv ale oficiului de tutelaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ORDINEA REVIZIEI INTERIOARE
A MUNCII DE EDUCAȚIE

 

Conducătorul unității controlează și evaluează activitatea angajaților în vederea funcționării optime a instituției și a rodniciei muncii pedagogice, conform unor planuri de control și de diviziune a muncii – întocmite în scris.

 

Controlul se extinde asupra:

Ø  calității și modalității de realizare a atribuțiilor sferei respective de muncă;

Ø  îndeplinirii sarcinilor și scopurilor propuse în programa locală de educație a grădiniței;

Ø  îndeplinirii sarcinilor formulate în programa anuală a grădiniței;

Ø  observării nivelului de educație, a aspectelor de îngrijire a talentelor și a dezvoltării diferențiate a personalității la preșcolari;

Ø  controlului documentelor de specialitate;

Ø  problemelor legate de disciplina de muncă.

 

Metodele de control:

Ø  inspecția activităților;

Ø  dări de seamă în formă orală sau în scris.

 

Formele controlului:

Ø  Control planificat, conform punctelor de vedere dinainte stabilite.

Ø  Control ocazional, inopinat.

Metodele și tehnica controlului se conformează obiectivelor și punctelor de vedere ale inspectării.

Obiectivele controlului sunt descrise în planul de control (inspecție) anual. Acest plan este anexa programei anuale de activitate.

Experiențele controlului trebuiesc dezbătute individual cu pedagogi. Experiențele acumulate care se pot generaliza se fac cunoscute tuturor celor vizați, și  se dezbat în Consiliul Educativ.

Programa educativă a grădiniței include și sistemele de control și evaluare ale activităților educative, respectiv ale dezvoltării calității.

În cadrul conferinței de închidere a anului educativ trebuiesc evaluate rezultatele controlului intern ale muncii educative, identificând acele măsuri care se vor lua în vederea eliminării posibilelor neajunsuri.

 
V. REGULI ȘI PRESCRIPȚII DE OCROTIRE
A SĂNĂTĂȚII ÎN GRĂDINIȚĂ

 

Pe parcursul funcționării grădiniței trebuiesc respectate cu strictețe regulile sanitare în vigoare (dezinfectare, spălare, curățenie etc.):

Ø  Examinarea profilactică și periodică a copiilor care frecventează grădinița este asigurată de medicul de familie și asistenta medicală a susținătorului.

Ø  Conducătorul grădiniței se îngrijește de asistența medicală necesară, și de pregătirea copiilor pentru examinare medical㠖 în caz de nevoie. Educatoarele sunt atente la actele necesare /fișele medicale, bilete de internare/, și asigură schimbul de informații dintre părinți și medic.

Ø  Copilul îmbolnăvit în grădiniță, prezentând febră și alte simptoame de boală, trebuie transportat la domiciliu (sau – dacă este indicat – la spital) în răstimpul cel mai scurt de la anunțarea părinților.

Ø  Până la sosirea părinților educatoarea are grijă de izolarea copilului bolnav, ameliorarea stării febrile, și dacă se impune – cheamă medicul.

Ø  Copilul convalescent, aflat sub tratament nu poate frecventa grădinița până la însănătoșirea totală.

Ø  După boală copilul poate să înceapă frecventarea din nou a grădiniței numai pe bază de adeverință medicală.

Ø  În cazul bolilor contagioase de copii trebuie anunțat medicul – fără întârziere. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor în lanț trebuie avut o atenție pronunțată asupra dezinfectării și curățeniei.

Ø  Prescripțiile sanitare sunt obligatorii și lucrătorilor grădiniței.

Ø  În colaborare și în comun acord cu medicul instituției, conducătorul grădiniței se îngrijește de realizarea examinărilor profilactice obligatorii prescrise de lege.

Ø  Pe teritoriul grădiniței FUMATUL ESTE INTERZIS!

Ø  În incinta instituției CONSUMUL BĂUTURILOR ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

 

 

 

 

 

VI. PRESCRIPȚII DE OCROTIRE A INSTITUȚIEI –
PREVENIREA ACCIDENTELOR

 

 

Ø  La începutul anului educațional trebuie prelucrat copiilor – la nivelul lor de înțelegere și dezvoltare – regulile referitoare la menținerea sănătății și integrității lor corporale, arătând acele pericole ce-i pândesc în timpul activităților dacă nu se conformează regulilor și formelor de comportament impuse. Totodată se va menționa în registrul grupei faptul, că înștiințarea a avut loc.

Ø  Instituția de învățământ trebuie să asigure supravegherea copiilor dați în grija ei, trebuie să descopere și să anihileze posibilele focare de accidente.

Ø  Fiecare educatoare are obligația să atenționeze preșcolarii – cu ocazia activităților, înaintea deplasării în curte, și înaintea plimbărilor, excursiilor – în vederea preîntâmpinării accidentelor. În cazul deplasărilor în afara grădiniței, după fiecare 20 de preșcolari trebuie asigurați 2 însoțitori.

Ø  La activitățile cu un risc înalt de accidentare (decupări cu foarfece, utilizarea aparatelor de gimnastică) numărul copiilor participanți trebuie redus, și trebuie sporită atenția de supraveghere.

Ø  Copii pot folosi dotarea și încăperile instituției numai sub supravegherea educatoarelor.

 

 

            1. Reguli în cazul accidentării copiilor

 

Ø  În cazul accidentării copilului, educatoarea are obligația de a da primul ajutor.

Ø  Dacă accidentul sau sursa de pericol sunt percepute de dădacă, trebuie să acționeze fără întârziere, anunțând imediat conducătorul sau locțiitorul acestuia.

Ø  În caz de accident mai grav /leziune la cap, luxație, ruptură, rană de piele ­– tăiere etc./ educatoarea trebuie să transporte copilul (dacă nu este alt mijloc la îndemână, cu taxiul) la dispensarul medical adecvat.

Ø  Despre accident, locul acestuia și despre tratament – personalul are obligația să anunțe părinții.

 

 

Documentația referitoare la accidentele copiilor, raportarea lor:

 

Ø  Accidentele cauzatoare de leziuni care se vindecă în mai mult de 5 zile, trebuiesc cercetate fără întârziere. Pa parcursul acesteia trebuiesc descoperite cauzele personale (subiective), obiective și organizatorice, care au avut rol în producerea accidentelor.

Ø  Despre aceste accidente se întocmesc procese verbale de către responsabilul de muncă și de prevenire a accidentelor, și trimite susținătorului, respectiv părinților câte un exemplar – în decurs de 8  zile, de la terminarea cercetărilor. Un exemplar este păstrat de instituție. Dacă prin natura accidentului cercetarea nu se poate termina în 8 zile, acest fapt se va consemna în proces verbal.

Ø  În cazul unui accident grav – în procesul de cercetare – trebuie invitat și un expert cu calificare cel puțin medie în domeniul protecției muncii. Se consideră accident grav la copil acela, care:

·         cauzează moartea celui rănit, sau – dacă în decurs de 90 de zile de la producerea accidentului își pierde viața – din motive deductibile la accident,

·         cauzează leziuni care periclitează viața, sănătatea,

·         cauzează schilodire gravă,

·         cauzează pierderea aptitudinii de vorbire, deformări semnificative, paralizie, alienație.

Ø  În cercetarea accidentelor copiilor trebuie permisă prezența Organizației de Părinți.

Ø  În urma unui accident conducătorul instituției este obligat să facă tot, ce este necesar, în vederea evitării de noi accidente.

 

 

Alte reguli de protecția de accidente

 

La nivelul instituției îndrumarea și controlul protecției muncii și de accidente sunt asigurați de conducătorul unității.

Sarcinile privitoare de protecția muncii sunt îndeplinite de responsabilul de protecția muncii și de accidente. Atribuțiile sale sunt fixate în fișa postului.

Lucrările de curățenie se fac în lipsa copiilor.

Chimicalele, materialele caustice se depozitează în locuri închise, unde copii nu au acces.

Pregătirea elementară și detaliată referitoare la protecția muncii, paza contra incendiilor și alarma de bombă, se ține o dată pe an, despre care se întocmește proces-verbal. La această pregătire prezența întregului personal este obligatorie, la fel și luarea la cunoștință a celor prezentate.

 

2. Datoriile în caz de alarmă de bombă

 

În caz de alarmă de bomb㠖 care periclitează integritatea corporală a copiilor – este importantă menținerea comportamentului disciplinat, fără a crea panică.

Ø  Cel care va avea cunoștință despre posibilitatea unui atac cu bombă, fără întârziere și fără a crea panică va înștiința conducătorul unității, sau locțiitorul de totdeauna a acestuia.

Ø  Conducătorul unității informează pompierii și poliția.

Ø  Despre perioada de evacuare a edificiului, despre amplasarea în siguranță a copiilor decide conducătorul unității sau locțiitorul acestuia – pe baza informațiilor primite din partea oficialităților.

Ø  Responsabilul cu paza contra incendiilor (PCI) se îngrijește de salvarea organizată, conform planurilor pazei contra incendiilor și alarmei de bombă.

Ø  Sarcinile următoare sunt specificate de planurile pazei contra incendiilor și alarmei de bombă, ale căror respectare trebuie asigurată de conducătorul unității – prin persoana împuternicită de el.

Ø  Despre alarma de bombă și despre măsurile luate conducătorul grădiniței informează susținătorul într-o dare de seamă extraordinară.

Copii trebuiesc evacuați la nevoie conform planului de evacuare întocmit pe baza Regulamentului PCI. Planul de evacuare este afișat în fiecare sală. După evacuarea copiilor, ei sunt conduși la un loc sigur și la depărtare adecvată.

Conducătorul sau locțiitorul acestuia acționează în vederea controlării fiecărei încăperi, pentru a se convinge, că nu a rămas nici un copil în edificiu.

Educatoarea face apelul nominal al copiilor.

Numai în edificiul controlat și sigur se readuc copiii.

Copii pot folosi dotarea și încăperile instituției numai sub supravegherea educatoarelor.

 

 

 

 

 

VII. RELAȚIILE CU PĂRINȚII,

DREPTURILE ORGANIZAȚIEI DE PĂRINȚI

 

 

Părinții grădiniței – în vederea împlinirii drepturilor și obligațiilor lor – pot înființa o organizație de părinți.

Despre ordinea de funcționare a acestei organizații de părinți decide însăși organizația. Organizația de părinți își desfășoară activitatea ca parte a grădiniței.

Principala sarcină a organizației de părinți este contribuția la realizarea unor bune relații dintre părinți și conducerea, pedagogii și lucrătorii grădiniței.

Cu reprezentantul părinților conducătorul grădiniței ține legătura.

 

Drepturile organizației de părinți:

Drept de propunere:

Ø  în probleme referitoare la funcționarea instituției didactico-educative, și în problemele care vizează în întregime grădinița, sau un grup mai numeros de copii.

Drept de opinie:

Ø  în legătură cu programa educativă a grădiniței,

Ø  în legătură cu rezultatele activității didactico-educative (dezvoltarea calității).

Drept de consens:

·         Orarul grădiniței,

·         Intrarea și șederea persoanelor străine în grădiniță,

·         Reguli de păstrare și utilizare a datelor personalului și copiilor,

·         Legătura dintre conducătorii grădiniței și organizația de părinți,

·         Aprobarea ordinii interioare a grădiniței,

·         Ordinea sărbătorilor grădiniței,

·         Motivarea absențelor copiilor,

·         Contribuția părintească,

·         Asigurarea serviciului medical pentru copii,

·         Deciderea condițiilor solicitării prestărilor de servicii.

 

Părinții pot cere lămuriri despre programa educativă a grădiniței cu ocazia ședințelor cu părinți, cu ocazia audiențelor sau a dialogurilor individuale.

 

În vederea armonizării sarcinilor educative dintre părinți și pedagogi trebuie asigurată conlucrarea pe următoarele planuri:

Ø  identificarea sarcinilor de ocrotire a copiilor și formularea ordinii de ținere a legăturii dintre grădiniță și familie;

Ø  organizarea zilelor deschise și a manifestațiilor publice;

Ø  orarul audiențelor, vizite la domiciliu, participare la ședințe cu părinți;

Ø  în problemele materiale, care vizează și părinții;

Ø  trebuiesc invitați reprezentanții organizației de părinți la ședințele consiliului educativ – în cadrul ordinelor de zi referitoare și la părinți;

Ø  în cazul luării de măsuri referitoare la ocrotirea copiilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ÎNGRIJIREA TRADIȚIILOR GRĂDINIȚEI

 

Sărbătorile tradiționale ale vieții copiilor în grădiniță:

Ø  Sărbătorirea zilelor de nume și de naștere în grup㠖 invitând părinții

Ø  Sf. Nicolae – sărbătoare deschisă, în comun cu părinții

Ø  Crăciunul –  sărbătoare deschisă, în comun cu părinții

Ø  Carnaval

Ø  Paști

Ø  Ziua Copiilor

Ø  Cultivarea tradițiilor populare: cunoașterea tradițiilor populare legate e zile însemnate ale calendarului religios, prezentarea și învățarea tehnicilor populare meșteșugărești.

(Serbarea lor este inclusă în programa anuală de activitate.)

 

Copii sărbătoresc cu reprezentații cu ocazia următoarelor sărbători:

Ø  Crăciun, Ziua Mamelor, Închiderea anului – sărbători deschise;

 

Excursii pe anotimpuri, Vizitarea teatrului de păpuși – conform programei.

Responsabilii organizării sărbătorilor sunt nominalizați în programa anuală.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. RELAȚIA GRĂDINIȚEI CU MEDIUL SOCIAL

 

Educatoarele grădiniței țin legătura cu:

·         direcțiunea liceului din a cărui structură face parte grădinița

·         instituțiile de prestație pedagogică specializate

·         expert educațional

·         Serviciul de Ocrotire a Minorilor

·         serviciul de prestație sanitară

·         reprezentanții Bisericii.

 

Conducătorul grădiniței și educatoarele țin legături permanente cu directorii școlilor generale, respectiv cu învățătoarele/învățătorii, informându-se asupra dezvoltării intelectuale a școlarilor de clasa I. – foști preșcolari ai grădiniței –, rezultatele obținute de ei. Organizează vizite reciproce în vederea înlesnirii acomodării școlare a viitorilor elevi – în prezent preșcolarii grădiniței.

Grădinița acționează în vederea prevenirii și anihilării pericolelor ce pândesc preșcolarii, colaborând cu Serviciul de Ocrotire a Minorilor, respectiv cu instituțiile și oficialitățile aferente.

Conform acordului încheiat cu Casa de Cultură Municipal㠖 grădinița participă la programele organizate pentru preșcolari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. CLAUZE FINALE

 

Dispozițiile incluse în Regulamentul de Ordine Interioară al Grădiniței de Copii a Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” sunt obligatorii tuturor angajaților grădiniței.

În cazul încălcării lor conducătorul instituției va demara procedurile juridice necesare, care-i stau la dispoziție.

 

Susținătorul instituției:

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”

Alba Iulia

 

 

Cu ocazia conferinței Consiliului de Administrație al Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” ținute la data de 20 septembrie 2007, a fost adoptat  Regulamentul de Ordine Interioară al Grădiniței de Copii al liceului sus-amintit în procent de 100%.

Alba Iulia, la 14 septembrie 2007

 

                                                                              ...........................................................

                                                                                               prof. Gál László

                                                                                             directorul instituției

 

 

 

 

După aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Grădiniței de Copii de către Consiliul de Administrație al Liceului Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, Organizația de Părinți și-a dat consimțământul dispozițiilor formulate.

 Alba Iulia, la 18 septembrie 2007

 

                                                                            .................................................

                                                                                          Ladányi Árpád

                                                                        președintele Organizației de Părinți